Projektowanie energooszczędne jest jednym z naszych priorytetów

Wiemy jak projektować i projektujemy budynki energooszczędne i pasywne,
w tym także spełniajace parametry programu dopłat  NF15 i NF40   NFOŚiGW

Proponujemy rozwiązania formalno-funkcjonalne, konstrukcyjne,  materiałowe i instalacyjne które temu sprzyjają.

Wiedzę teoretyczną zdobywaliśmy min. na studium podyplomowym dotyczącym budownictwa energooszczędnego i pasywnego na Politechnice Poznańskiej

Już na etapie koncepcji określamy przybliżone zużycie energii i koszt ogrzewania budynku w zależności od przyjętych rozwiązań, np. grubości izolacji termicznej, parametrów okien, orientacji budynku, wyposażenia, etc.

Na etapie projektu dobieramy szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne pozwalające zlikwidować lub ograniczyć mostki termiczne i zachować pożądaną szczelność budynku. Wykonujemy dokładną charakterystykę energetyczną określającą min. wpływ mostków termicznych.

W naszej pracy posiłkujemy się oprogramowaniem rekonendowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Np.:  OPTIMA, THERM, CERTO

Profil
Publikacje
Kontakt
Projektowanie
energoszczędne
KRZYSZTOF KACZMAREK - ARCHITEKT
projektujemy funkcjonalnie,  energooszczędnie i ponadczasowo